NAJVEĆE PREDNOSTI IMPLEMENTACIJE HACCP PLANA ZA VAŠ RESTORAN

Bez obzira da li zakon zaһteva od vašeg objekta da imate HACCP sistem ili samostalno želite da osigurate da je vaša hrana bezbedna, rezultati implementiranog HACCP sistema se dugoročno isplate, nasuprot prvobitnoj percepciji o ceni. Omogućava menadžerima i vlasnicima restorana da identifikuju i kontrolišu hazarde koji predstavljaju opasnost po bezbednost hrane koja se priprema. Ono što je dobro u vezi ovog sistema je da je sveobuhvatan i relativno jednostavan za implementaciju na ceo proces u restoranu od faze kupovine sirovina do usluživanja jela gostima.

Međutim, implementacija HACCP plana nije lak zadatak. Potrebna vam je potpuna posvećenost HACCP tima i menadžmenta vašeg restorana. Takođe vam je potrebna jedna osoba koja ima HACCP sertifikaciju. Evo nekih od načina na koje će HACCP sistem koristiti vašem restoranskom poslovanju.

1.

SMANJENJE GUBITKA PRI PROIZVODNJI I PROMETU PROIZVODA: Osnova HACCP-a je na programima preduslova kao što su SOP (Standardne operativne procedure). Ovo su pisane procedure koje precizno detaljno opisuju i opisuju bitne zadatke posla. Kontrolne liste za čišćenje i SOP pre-operacije pomažu da se osigura da preduzmete prave korake kroz proces proizvodnje hrane. To dovodi do manjeg broja grešaka u vašem restoranu i samim tim smanjuje troškove pripreme hrane u restoranu.

2.

POVEĆANJE KVALITETA HRANE: HACCP sistem će vam pomoći da identifikujete potencijalne opasnosti kao što su fizički, hemijski i mikrobiološki zagađivači. To će vam pomoći da uverite svoje kupce da je hrana bezbedna za njihovu konzumaciju. Kada smanjite opasnosti, vaš restoran postići i održavati besprekornu sliku o kvalitetu I higijeni u očima potrošača. To je najbolji način da ojačate javni imidž vašeg restorana.

3.

BOLJA KONTROLA ZALIHA: Procedure praćenja predstavljaju preduslovne programe tj. kontrolne liste koje detaljno opisuju pravi način obavljanja određenog zadatka. To znači da ćete ukloniti sva nagađanja iz celog procesa. Određeni zaposleni u restoranu mora kontinuirano dokumentovati i pregledati preduslovne programe i osigurati usklađenost sa HACCP-om. Osoblje će kontrolisati i ispravljati trebovanje tokom faze kontrole.

4.

KONZISTENTNOST U PRIPREMI JELA: Glavni proizvod u restoranu su njegova jela. Jedna od stvari u kritičnim kontrolnim tačkama HACCP sistema je primena kontrole kako bi se sprečile potencijalne opasnosti koje su identifikovane. Ovim korakom u HACCP-u se navode prihvatljive kritične i merljive granice, kao i procedure praćenja, što će vam zagarantovati doslednost u vašim proizvodima. Međutim, ako vase jelo ne ispunjava kriterijume, a postoje odstupanja, proizvod morate ispraviti ili ukloniti.

5.

POVEĆANJE PROFITA: Troškovi implementacije i operativni troškovi rada HACCP sistema variraju u zavisnosti od toga šta vaš restoran planira da uslužuje i sklono tome mora da ispuni. Međutim, ova investicija značajno doprinosi profitabilnosti vašeg restorana. Kada primenite svih sedam HACCP principa, proizvodićete bezbedne i visokokvalitetne gastronomske proizvode. Osvojićete zasluženo poverenje klijenata koji će stalno dolaziti u vaš restoran da uživaju u vašim obrocima, što značajno utiše na povećanje prometa vašeg restorana.

Ako se postarate da jela koja pripremate su bezbedna, imaće kamatni efekat i pozitivne rezultate za vaš restoran. Polazna tačka je implementacija programa preduslova koji postavljaju teren za primenu HACCP principa. Ako dosledno sprovodite, dokumentujete i održavate ove standarde u svom restoranu, smanjićete ili eliminisati sve opasnosti.