KUVARI BEZ GRANICA

NOVI OČARAVAJUĆI UKUSI NACIONALNIH MANJINA

O NAŠEM PROJEKTU

Projekat “KUVARI BEZ GRANICA: Novi očaravajući ukusi nacionalnih manjina Republike Srbije” je najnoviji projekat Gastronomskog istraživačkog centra iz oblasti primenjene umetnosti.

Navedeni projekat će doprineti bogatoj gastronomskoj kulturi nacionalnih manjina Srbije na taj način što će pokrenuti profesionalne kulinarske radnike, učenike srednjih stučnih škola iz oblasti kuvarsta, studente gastronomije i opštu javnost, koji su pripadnici neke od gore navedenih nacionalnih manjina, na savremeno stvaralaštvo i postavljanje temelja dalje evolucije njihovih nacionalnih gastronomija u dijaspori. Navedeno bi se realizovalo kroz šest faza projekata koji se baziraju na dizanju svesti pojedinaca o značaju i lepoti različitosti i multikulturalnosti. Te faze su:
Faza 1: Obeležavanje međunarodnog dana maternjeg jezika serijalom podkesta/vidoe intervjua sa najrenomiranijim kuvarima Srbije i raspisivanje konkursa za pronalaženje/osmišljavanje novih nacionalnih jela pripadnika nacionalnih manjina
Faza 2: Marketing kampanja kako bi poruka ovog projekta dospela do što šireg broja ljudi i organizacija, i to putem digitalnog marketinga, putem tradicionalnih medija, promocijom uživo po obrazovnim institucijama, itd.
Faza 2: Prikupljanje pristiglih jela i formiranje platforme (web stranice) za čuvanje i promociju gastronomskog bogatstva nacionalnih manjina Srbije.
Faza 3: Zatvaranje konkursa i stručno žiriranje svih pristiglih jela radi ocenjivanja njihovog gastronomskog kvaliteta.
Faza 4: Intenzivna marketing kampanja kako bi rezultati konkursa dospeli do što šireg broja ljudi.
Faza 5: Organizovanje prve multisenzorne gastronomske izložbe rezultata konkursa, koja će u vidu turneje biti izložena u 6 gradova (Novi Sad, Subotica, Vrbas, Bački Petrovac i još 2 grada), gde će biti pripremljeni najbolji pristigli radovi (kako izložbeno za prezentaciju, tako i degustaciono za sve posetioce).
Faza 6: Evaluacija projekta, priprema i podnošenje izveštaja.

Cilj projekta je prikupljanje savremenog stvaralaštva nacionalnih manjina i promocija istog u cilju razvoja gastronomije nacionalnih manjina.

Konkurs za stvaranje novih nacionalnih jela (gastronomskih proizvoda) kao savremenog stvaralaštva nacionalnih manjinamanjina ima za cilj da prikupi registar novih jela manjina i postavi temelje za budućnost bogatstva nacionalnih specijalteta ovih nacionalnih manjina.

 

KATEGORIJE KONKURSA

PROFESIONALNI KUVARI

UČENICI

AMATERI

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Vrlo lako. Proces podnošenja prijave na konkurs se realizuje u 3 koraka:

 1. Skineš formular iz nastavka kod sebe na uređaj. To se može uraditi klikom na link dokumenta (koji se nalazi ispod), pa kada vas prebaci na dokument idete gore levo na "file", pa "download".
 2. Detaljno ga popuniš i fotografišeš svoje jelo odgore i sa strane (pod uglom od 30 stepeni)
 3. Pošalješ dokumente na kuvaribezgranica@gastroic.org

Ovim konkursom su obuhvaćene samo pojedine nacionalne manjine koje su fokus ovog projekta a to su:

 • Slovačka,
 • Mađarska,
 • Romska,
 • Rusinska,
 • Bugarska,
 • Rumunska,
 • Ruska,
 • Kineska

Naš konkurs ne ograničava broj prijava koje pojedinac može da pošalje, tako da ukoliko imate inspiracije slobodno se zakuvajte.

Ovim konkursom nisu dozvoljene sledeće stvari:

 • Nepotpuno, nepravilno i netačno popunjen formular.
 • Jela koja već postoje.
 • Direktna rekonstrukcija već postojećeg jela.
 • Više od 2 autora jednog jela.

 

Ukoliko se ispostavi da prijava krši jednu od prethodno navedenih stavki, prijava će biti odbijena.

Rezultati konkursa će biti objavljeni 1.12.2024. godine na webstranici GASTRO_IC-a, na društvenim mrežama kao i putem medija.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA