IMPLEMENTACIJA

HACCP

SISTEMA BEZBEDNOSTI HRANE

ŠTA JE HACCP SISTEM?

Ako nas pitate ovo, mi bismo rekli da smo grupa profesionalaca iz obalsti svojih interesovanja koja se trudi da pomogne:

 • ugostiteljskim objektima da unaprede svoje poslovanje pružajući im svoje znanje i veštine putem konsalting usluga,
 • mladim kao i iskusnim profesionalnim kuvarima putem edukacije, umrežavanja, akreditacije specijalizacija i karijernog savetovanja.
 • tržištu i nauci u celini, sprovodeći niz naučno-istraživačkih radova, analiza i izdavanjem praktično primenjivih publikacija.

Ljudi obično kažu za nas da smo grupa mladih entuzijastičnih pojedinaca, profesionalnih gastronoma i nenamirenih istraživača koji su konstantno u potrazi za novijim i kvalitetnijim alatima da promene lice gastronomije i ugostiteljstva kakvog danas poznajemo.

Mi se već 5 godina bavimo istraživanjem, edukacijom i razvojem nauke i privrede, pretežno ugostiteljsta. Vremenom smo uvideli nezadovoljenu potrebu profesionalaca ali i javnost za primenjivim edukacaionim, istraživačkim i konsultantskim uslugama koje naš GASTRO_IC nudi. Tu ih kroz opušteniju profesionalnu atmosferu opremamo neprocenjivim resursima (poput kontakta, znanja i alata) i ključnim veštinama za dostizanje uspeha.

ŠTA JE HACCP SERTIFIKAT?

HACCP sertifikat služi kao dokaz posvećenosti vaše (prehrambene) kompanije poštovanju propisa o bezbednosti hrane.
HACCP sertifikat je dokument koji se daje prerađivačima i proizvođačima hrane kao priznanje da je njihov tim razvio sveobuhvatan i kompletan HACCP plan i da ga efikasno sprovodi. Kao sistem upravljanja bezbednošću hrane, vaš HACCP plan mora imati kompletan skup dokumenata i procedura o tome kako da identifikujete i sprovedete analizu opasnosti, ograničite, kontrolišete i nadgledate svaku potencijalnu opasnost u vašem lancu ishrane.

Mora se dokazati da je vaš HACCP plan zasnovan na naučnom pristupu i da pravilno identifikuje svaku opasnost po bezbednost hrane za sve prehrambene proizvode u vašoj kompaniji. Nakon izrade HACCP programa za bezbednost hrane, vaša kompanija ima pravo da zatraži audit za reviziju bezbednosti hrane kako bi proverila efikasnost vašeg plana. Kada se odobri, dobijate HACCP sertifikat. Preduzeće za proizvodnju hrane mora imati u svom poslovanju sistem upravljanja bezbednošću hrane i kontrolu opasnosti.

HACCP sertifikacija se dodeljuje preduzeću sa hranom koje ima potpun i sveobuhvatan HACCP plan i koje je podvrgnuto strogoj reviziji od strane akreditovanog sertifikacionog tela treće strane.

Kao preduslov za dobijanje HACCP sertifikata, vaš HACCP plan mora biti dobro napisan, potpun i prilagođen vašem proizvodnom procesu za
bezbedne prehrambene proizvode. Pored toga, mora da je već prošao testiranje aplikacije da bi se procenila njegova efikasnost i prikladnost za vaše poslovanje.

Potrebna vam je pomoć u izgradnji vašeg aktualnog programa bezbednosti hrane?

Dozvolite da vam pomognemo da napravite svu potrebnu dokumentaciju za HACCP plan bezbednosti hrane za samo nekoliko nedelja!

Zašto vam je potreban HACCP?

Od 2009. godine u Republici Srbiji jer OBAVEZNA implementacija HACCP sistema za sva pravna lica koja proizvod ili posluju hranom animalnog porekla, a 2011. je regulativa proširena i na namirnice biljnog porekla, čime se zaključno obuhvataju svi prehrambeni i gastronomski proizvodi. Ovo se naravno odnosi i na ugostiteljske objekte. Visina jednokratne kazne za ne pridržavanje tj. ne posedovanje adekvatne dokumentacije se kreće od 3,500 € do 35,000 €, a kazne za trovanje hranom iznose isto plus još 2,150€ do 4,300€ za prekršaj preduzetnika. Ono što je često mnogo dugotrajnije i gore od same novčane kazne je to kada se naruši brend i reputacija restorana iz perspektive potrošača. To se izuzetno teško vraća na prvobitnu situaciju.

Osim što svojim klijentima pruža pravi nivo samopouzdanja u patronizaciji vaših proizvoda, HACCP može da vam pružiti nekoliko drugih prednosti. Ove koristi mogu biti ekonomske, bezbednosne i socijalne prirode. Neke prednosti mogu uključivati sledeće:

 • Smanjena verovatnoća puštanja nebezbedne hrane na tržište.
 • Povećano poverenje potrošača u gotov proizvod.
 • Povećana privlačnost za investitore, dobavljače i partnere.
 • Steći konkurentsku prednost u odnosu na druge proizvode iste niše i u međunarodnoj trgovini.
 • Usaglašenost sa propisima nadležnih organa za bezbednost hrane.
 • Bolje upravljanje resursima i otpadom.
 • Obezbedite ulazak na nova tržišta i veću prihvaćenost od strane prerađivača hrane i proizvođača.

Kome je potreban HACCP?

HACCP sertifikat je od vitalnog značaja za vas da dokažete svojim klijentima i partnerima da vaš posao sa hranom funkcioniše bezbedno. Kao takav, HACCP sistem treba da traži svako ko se bavi hranom, kao što su:

 1. Restorani
 2. Ugostiteljska preduzeća
 3. Kompanije za transport hrane
 4. Usluge pripreme hrane, kamion sa hranom
 5. Proizvođači hrane
 6. Usluga dostave hrane

Kako izgleda proces uvođenja HACCP-a?

Kao što je pomenuto, proces HACCP implementacije se dobija nizom priprema i
provera. Kompletiranje dokumenata, obuka osoblja i interna revizija su deo
pripreme i moraju se obaviti pre sertifikacije od strane trećeg pravog lica. Vaš tim mora ne samo da pripremi vaš HACCP plan, već i da se pobrine da postoje i drugi programi upravljanja bezbednošću hrane.

Ispod su koraci koji su uključeni u pripremu za HACCP sertifikaciju i stvarnu reviziju:

 1. Identifikacija hazarda
 2. Određivanje kritičnih kontorlnih tačaka (CCp-a)
 3. Određivanje granica
 4. Postavka monitoringa
 5. Definisanje korktivnih mera
 6. Regularna verifikacija
 7. Implementacija dokumentacije

Koliko košta HACCP implementacija?

Kada se razmišljate da otpočnete proces implementacije HACCP sistema, biće nekih troškova koje morate unapred da predvidite. Ukupni troškovi za uvođenje HACCP
sistema generalno će vas koštati oko minimalnih 600 do 5000 €. Ukupna cena zavisi od mnogo različitih faktora kao što su:

 • Veličine vaše kompanije.
 • Kompletnosti vašeg HACCP plana i stepena trenutne implementacije.
 • Stepena grešaka u bilo kom koraku procesa i korektivne radnje koje je potrebno primeniti da bi se postigao standardno prihvatljiv nivo.
 • Cene usluga revizorske firmu sa kojom ste sklopili ugovor.
 • Cene usluga sertifikacionog tela koja vam izdaje sertifikat (ukoliko se odlučite za ovo).
 • Tipa sertifikata koji tražite (višejezična dokumentacija, EU dozvole, itd…)
 • Nivoa stručne kompetencije vaših zaposlenih i procesa pripreme za reviziju kao što su kursevi, treninzi i obuke zaposlenih.

Potrebna vam je pomoć u izgradnji vašeg aktualnog programa bezbednosti hrane?

Dozvolite da vam pomognemo da napravite svu potrebnu dokumentaciju za HACCP plan bezbednosti hrane za samo nekoliko nedelja!