Ovaj tip obuke je pogodniji za praktičnije tematike obuke koje zahtevaju aktivaciju celokupne senzorike u radu. Njega najčešće sprovodimo na terenu bilo eksterno u našem prostoru ili interno kod klijenata u organizaciji.

OBUKE

Na ovoj stranici možete izabrati između naših OFFLINE i ONLINE obuka. Iskustvo je pokazalo da lične preference, tematika obuke i priroda posla dosta određuju koji tip obuke ljudima najviše odgovara. U želji da postignemo što većići kvalitet i efikasnost naših obuka, mi smo odlučili da prepustimo Vama da odlučiti koji tip vama više odgovara. 

Postoji mogućnost pohađanja i HIBRIDNOG tipa obuke, koji je po našem stručnom mišljenju najbolji, ali za to molimo prethodno da nas kontaktirate na office@gastroic.org.

Ovo je sve popularniji tip obuke i prikladniji je za administrativne i teorijske tematike obuke gde fizičko prisustvo neće nužno uticati na kvalitet same obuke. Prednost online tipa obuke se ogleda u tome što imate mogućnost da slušate obuku kada i koliko vama odgovara, da premotavate i ponavljate pređeno gradivo više puta.