ZNANJE

JE POTENCIJALNA MOĆ

AKTIVIRAJ JE

VAM PREDSTAVLJA

gastro_ic

OBUKE

Jedna od temeljnih aktivnosti našeg centra jeste upravo edukacija vrhunskog nivoa kako profesionalaca tako i ljubitelja hrane.

Obuke koje realizuje naša organizacija se razlikuju po stepenu kompetencije, nivou neophodnog prethodnog znanja, kao i ciljnoj grupi kojoj je sledeći sadržaj namenjen:

    1. Specijalizacije za profesiono kuhinjsko osoblje.
    2. Osnovna obuka zainteresovanih ljubitelja hrane / kuvarstva.
    3. Seminari i radionice za nastavno osoblje i đake / studente ugostiteljstva. 

OBUKA ZA KUVARA

PRIJAVI MESAZNAJ VIŠE
0
Radnih časova
0
Lekcija
1
osnovni

PROGRAM KURSA

Osnovna obuka kuvara je kurs namenjem za ubrzanu dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju osoba zainteresovanih za rad u ugostiteljstvu. Sastoji se od niza od niza teorijskog i praktičnog sadržaja, pažljivo kreairanog kako bih polaznici po završetku bili osposobljeni za osnovan rad ne samo u lokalnih ugostiteljskim objektima, već i u najsavremenijim kuhinjama širom sveta.

Molekularna gastronomija

PRIJAVI MESAZNAJ VIŠE
0
Radnih časova
0
Lekcija
1
osnovni

PROGRAM KURSA

Osnovna obuka kuvara je kurs namenjem za ubrzanu dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju osoba zainteresovanih za rad u ugostiteljstvu. Sastoji se od niza od niza teorijskog i praktičnog sadržaja, pažljivo kreairanog kako bih polaznici po završetku bili osposobljeni za osnovan rad ne samo u lokalnih ugostiteljskim objektima, već i u najsavremenijim kuhinjama širom sveta.

0
Radnih časova
0
Lekcija
1
osnovni

PROGRAM KURSA

Osnovna obuka kuvara je kurs namenjem za ubrzanu dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju osoba zainteresovanih za rad u ugostiteljstvu. Sastoji se od niza od niza teorijskog i praktičnog sadržaja, pažljivo kreairanog kako bih polaznici po završetku bili osposobljeni za osnovan rad ne samo u lokalnih ugostiteljskim objektima, već i u najsavremenijim kuhinjama širom sveta.

OBUKA ZA LEGUMIERA

PRIJAVI MESAZNAJ VIŠE
0
Radnih časova
0
Lekcija
1
osnovni

PROGRAM KURSA

Osnovna obuka kuvara je kurs namenjem za ubrzanu dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju osoba zainteresovanih za rad u ugostiteljstvu. Sastoji se od niza od niza teorijskog i praktičnog sadržaja, pažljivo kreairanog kako bih polaznici po završetku bili osposobljeni za osnovan rad ne samo u lokalnih ugostiteljskim objektima, već i u najsavremenijim kuhinjama širom sveta.

OBUKA KRITIČARA HRANE

PRIJAVI MESAZNAJ VIŠE
0
Radnih časova
0
Lekcija
1
osnovni

PROGRAM KURSA

Osnovna obuka kuvara je kurs namenjem za ubrzanu dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju osoba zainteresovanih za rad u ugostiteljstvu. Sastoji se od niza od niza teorijskog i praktičnog sadržaja, pažljivo kreairanog kako bih polaznici po završetku bili osposobljeni za osnovan rad ne samo u lokalnih ugostiteljskim objektima, već i u najsavremenijim kuhinjama širom sveta.

ROŠTILJ MAJSTOR

PRIJAVI MESAZNAJ VIŠE
0
Radnih časova
0
Lekcija
1
osnovni

PROGRAM KURSA

Osnovna obuka kuvara je kurs namenjem za ubrzanu dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju osoba zainteresovanih za rad u ugostiteljstvu. Sastoji se od niza od niza teorijskog i praktičnog sadržaja, pažljivo kreairanog kako bih polaznici po završetku bili osposobljeni za osnovan rad ne samo u lokalnih ugostiteljskim objektima, već i u najsavremenijim kuhinjama širom sveta.

0
Radnih časova
0
Lekcija
1
osnovni

PROGRAM KURSA

Osnovna obuka kuvara je kurs namenjem za ubrzanu dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju osoba zainteresovanih za rad u ugostiteljstvu. Sastoji se od niza od niza teorijskog i praktičnog sadržaja, pažljivo kreairanog kako bih polaznici po završetku bili osposobljeni za osnovan rad ne samo u lokalnih ugostiteljskim objektima, već i u najsavremenijim kuhinjama širom sveta.

frühstück meister

PRIJAVI MESAZNAJ VIŠE
0
Radnih časova
0
Lekcija
1
osnovni

PROGRAM KURSA

Osnovna obuka kuvara je kurs namenjem za ubrzanu dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju osoba zainteresovanih za rad u ugostiteljstvu. Sastoji se od niza od niza teorijskog i praktičnog sadržaja, pažljivo kreairanog kako bih polaznici po završetku bili osposobljeni za osnovan rad ne samo u lokalnih ugostiteljskim objektima, već i u najsavremenijim kuhinjama širom sveta.

Kancelarija

Prostor za obuke

PRATI NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA